Saturday Night Hockey Club

by Kaz Kikuchi & friends
'cause hockey is fun

Blog

Aug.2 games moved to Rink #2

Posted by Kaz on August 1, 2019 at 9:35 AM

due to ice maintenance Rink #3 will be closed

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

32 Comments

Reply IrinaOlegovna
10:56 AM on April 1, 2020 
Ð?обÑ?ое Ñ?Ñ?Ñ?о!
Ð?ожем пÑ?едложиÑ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?ие "Ñ?бийÑ?Ñ?веннÑ?е" пÑ?огонÑ? длÑ? веб-Ñ?айÑ?ов ваÑ?его конкÑ?Ñ?енÑ?а. Ð?Ñ?его оÑ? 2000 Ñ?Ñ?б.
- Ð?аÑ?анÑ?иÑ?ованнÑ?й Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?. Ð?нÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?Ñ? Ñ?оÑ?но "Ñ?падÑ?Ñ?".
- Ð?акÑ?ималÑ?ное колиÑ?еÑ?Ñ?во оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?иÑ?беков.
- СобÑ?ана оÑ?обаÑ? база - вÑ?жимка Ñ?амÑ?Ñ? "Ñ?меÑ?Ñ?елÑ?нÑ?Ñ?" плоÑ?адок из 10 млн. онлайн-Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов (поÑ?но, виÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, Ñ?памнÑ?Ñ? и Ñ?омÑ? подобнÑ?Ñ?). РабоÑ?аеÑ? безоÑ?казно.
- Ð?Ñ?огон делаем Ñ?Ñ?азÑ? Ñ? 4-Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?ов.
- Ð?Ñ?пÑ?авка виÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лок на оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й e-mail.
- Ð?Ñ?полнение заказа на пÑ?оÑ?Ñ?жении 40-240 Ñ?аÑ?ов кÑ?Ñ?глÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?ки. РаÑ?Ñ?Ñ?нем по вÑ?емени как Ñ?годно.
- Ð?Ñ?огонÑ?ем Ñ? запÑ?еÑ?Ñ?ннÑ?ми клÑ?Ñ?евÑ?ми Ñ?Ñ?азами.
- Ð?Ñ?и двÑ?Ñ? пÑ?огонаÑ? - оÑ?лиÑ?нÑ?е Ñ?кидки.

Цена 4000py.
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Qiwi, ЯндекÑ?.Ð?енÑ?ги, Bitcoin, Visa, MasterCard...
ТелегÑ?м: @exrumer
Whatssap: +7 906 531-21-55
Viber: +79775255462
Skype: XRumer.pro
маил: support@xrumer.eu
Reply IrinaOlegovna
11:05 AM on April 1, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?ма пÑ?едлагаеÑ? макÑ?ималÑ?но бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?й меÑ?од "Ñ?биÑ?Ñ?" онлайн-Ñ?айÑ? конкÑ?Ñ?енÑ?а или моÑ?енника.
Ð?Ñ?полÑ?зÑ?ем Ñ?овÑ?еменнÑ?е Ñ?еÑ?нологии, иÑ?пÑ?Ñ?аннÑ?е вÑ?еменем:
- УÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ем онлайн-Ñ?айÑ?Ñ? по каким Ñ?годно клÑ?Ñ?евÑ?м запÑ?оÑ?ам.
- 300000-400000 Ñ?памнÑ?Ñ? беклинков.
- Спамим главнÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? поÑ?Ñ?Ñ? оÑ?ганизаÑ?ии пиÑ?Ñ?мами Ñ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?ми на моÑ?енниÑ?еÑ?киÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?
- Ð?онижение позиÑ?ий инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?а в поиÑ?ковикаÑ? по лÑ?бÑ?м коммеÑ?Ñ?еÑ?ким клÑ?Ñ?ам.
- Ð?Ñ?именÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?екÑ?еÑ?наÑ? меÑ?одика. ЭÑ?о извеÑ?Ñ?но Ñ?олÑ?ко наÑ?им Ñ?кÑ?пеÑ?Ñ?ам. Ð?еÑ?Ñ?Ñ?илеÑ?ний опÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?.
- 100% гаÑ?анÑ?иÑ? возвÑ?аÑ?а денег в Ñ?лÑ?Ñ?ае неÑ?даÑ?и.
- СÑ?опÑ?оÑ?енÑ?нÑ?й оÑ?Ñ?еÑ?.
- Ð?онÑ?иденÑ?иалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? наÑ?ей Ñ?абоÑ?Ñ?. Ð?Ñ?о ваÑ? и наÑ?Ñ? деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? никÑ?о не Ñ?знаеÑ?.

СÑ?оимоÑ?Ñ?Ñ? $50
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Ð?иви, ЯндекÑ?.Ð?енÑ?ги, Bitcoin, Visa, MasterCard...
Telgrm: @exrumer
Whatssap: +7 906 531-21-55
Viber: +7(977)5255462
Skype: XRumer.pro
Ñ?лекÑ?Ñ?онка: support@xrumer.eu
Reply Josephadace
5:46 PM on June 13, 2020 
cycling betting https://1xbet-app.com.br/1xbet-ao-vivo/ cycling betting
Reply RobertGem
1:07 PM on June 17, 2020 
guide francais saint petersbourg guide francais st petersburg
Reply RobertGem
2:13 AM on June 18, 2020 
guide local st petersburg guide st petersbourg
Reply TimothyMyday
7:46 AM on June 18, 2020 
Ñ?Ñ?Ñ? мÑ?Ñ?Ñ? кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лка на Ñ?айÑ? https://www.irrigator.ru/gc-tooth-mousse-cat.html
Reply Desmondzoots
9:51 AM on June 20, 2020 
УдивиÑ?елÑ?нÑ?е новоÑ?Ñ?и Ñ?о вÑ?его миÑ?а http://infopro100.ru/novosti/v-rossii/fsb-rossii-cherez-18-let-po
imala-boevika.html
Reply Ellisdioke
10:42 AM on June 20, 2020 
Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?олеÑ?ниÑ?Ñ? из Ñ?покÑ?идной Ñ?молÑ? http://centrkubani.ru/zhizn-i-sudba-horunzhego-kubanskogo-k/
Reply JamesEndah
4:01 PM on June 20, 2020 
Ð?кÑ?Ñ?нÑ?е Ñ?еÑ?епÑ?Ñ? поÑ?агово http://napalkoff.ru/vypechka/tort-iz-tvoroga-bystrogo-prigotovlen
ija.html
Reply WilliamPyday
10:15 PM on June 20, 2020 
Ñ?ннио моÑ?Ñ?иконе Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?Ñ? http://your-melody.ru/
Reply Justinwem
6:47 AM on June 22, 2020 
Offer hospitality to to best Ingress Store! Here you can buy ingress items as: XMP Busters, AEGIS Shields, Ultra Strikes, Power Cubes (LAWSON & CIRCLE K), QUANTUM Capsules, JARVIS Viruses, ADA Refactor, L8 Accounts and other Services! Using our checking, you can buy any fallout or set-up any maintenance without any problems. We also accommodate a overlook on products that are often sold, you can take a look at them here. You can create an account and conserve system recital and eternally lay one's hands on discernible thither budding discounts. If you are brand-new to the milieu and do not identify how to suborn plucky items, we strongly endorse that you scan our steer - How to use.
This laws applies to all products in our store codes for ingress. You can use it once. If you are not registered on the site, you will not be masterly to initiate it. Notes in support of buyers: This website is not an ritualistic position of Ingress meeting, but a ingress-store created by way of a community of gamers. Ingress items are considered «SELF-GOVERNING». But you avail for the services of our site, so you save your «PERIOD» and «STIMULUS».
tags: Ingress Warehouse, Ingress Shop, Buy Ingress Items, Ingress Items, Ingress Paladin Huntsman, Ingress Buy XMP Busters, Ingress for sale, Ingress accounts, Ingress go for stuf, Ingress QUANTUM Capsules, Ingress swallow Viruses, codesevenhack.net, ingress bot, ingress cheats software.
Reply XavierTRank
5:46 AM on June 23, 2020 
мод на денÑ?ги в игÑ?е test drive unlimited 2 воÑ? бонÑ?Ñ? кодÑ? на Ñ?алÑ?вÑ? бонÑ?Ñ? кодÑ? длÑ? миÑ?а Ñ?анков 2015 Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? на андÑ?оид игÑ?Ñ? Ñ?Ñ?земÑ?Ñ? мод много денег и казино даеÑ? бездепозиÑ?нÑ?й бонÑ?Ñ? мод денÑ?ги к игÑ?е euro truck simulator 2 бонÑ?Ñ? код world of warships кÑ?пиÑ?Ñ? макÑ?им заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ?е видео Ñ?айÑ? Ñ? вÑ?водом денег доÑ?а 2 код на денÑ?ги в игÑ?е полнÑ?й пÑ?ивод взломаÑ?Ñ? игÑ?Ñ? hay day много денег и алмазов наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ие кейÑ?Ñ? в кÑ? го беÑ?плаÑ?но код денег длÑ? игÑ?Ñ? Ñ?имÑ? 2 вакÑ?Ñ?м заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ?е заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ?е без вложений мÑ?зÑ?ка

амÑ?леÑ?Ñ? и иÑ? Ñ?оÑ?Ñ?ав http://cftastevin.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=
user&id=20201 бонÑ?Ñ?Ñ? кодÑ? на wot blitz http://bcd.by/forum/user/77441-ulimix.html Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?кие конÑ?Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?ии междÑ?наÑ?одного пÑ?ава http://sp-box.ru/good_cause/?PAGE_NAME=profile_view&UID=77487 онлайн беÑ?плаÑ?но игÑ?Ñ? на два игÑ?ока гонки https://braxton.su/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12354 какой Ñ?оÑ?Ñ?инг длÑ? Ñ?еÑ?веÑ?а лÑ?Ñ?Ñ?е http://gromada.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=89374

Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? мод много денег на игÑ?Ñ? earn to die 2 наÑ?Ñ?олÑ?наÑ? игÑ?а монополиÑ? Ñ? денÑ?гами Ñ?аÑ?маÑ?наÑ? игÑ?а за денÑ?ги Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?илÑ?м джекпоÑ? 2014 в каком казино полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? бонÑ?Ñ? за Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? бонÑ?Ñ? код длÑ? Ñ?амп Ñ?п заÑ?абоÑ?ок без вложений Ñ? болÑ?Ñ?ими денÑ?гами новÑ?е пÑ?огÑ?аммÑ? длÑ? заÑ?абоÑ?ка в инÑ?еÑ?неÑ?е на авÑ?опилоÑ?е игÑ?Ñ? на двоиÑ? нÑ?жно денег 5 Ñ?иÑ? кодÑ? на денÑ?ги длÑ? игÑ?Ñ? аваÑ?аÑ?иÑ?

игÑ?а нÑ?жнÑ?е денÑ?ги 3 игÑ?а на двоиÑ? игÑ?аÑ?Ñ? беÑ?плаÑ?но http://www.gerschedersv.de/index.php?option=com_easybookreloaded длÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии в Ñ?Ñ?Ñ? ип как Ñ?абоÑ?одаÑ?елÑ? http://sportset.net/communication/forum/messages/forum4/message12
87/1274-vermont-castings?result=new#message1287 Ñ?еалÑ?нÑ?е Ñ?поÑ?обÑ? заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? в инÑ?еÑ?неÑ?е http://zahotelki.ru/content/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE игÑ?Ñ? в коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? можно заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? много Ñ?еалÑ?нÑ?Ñ? денег без вложений http://drop-let.ru/index.php?subaction=userinfo&user=opylace Ñ?аÑ?Ñ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?нÑ?Ñ? Ñ?анкÑ?ий по Ñ?Ñ?авке Ñ?еÑ?инанÑ?иÑ?ованиÑ? онлайн http://www.japanese.ru/264309
Reply LavernSpedo
1:56 PM on June 23, 2020 
chandox op-208 hrb
Reply JesseCib
4:41 AM on June 24, 2020 
кÑ?Ñ?ни на заказ по индивидÑ?алÑ?нÑ?м Ñ?азмеÑ?ам недоÑ?ого недоÑ?огие кÑ?Ñ?ни длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?евок Ñ?гловÑ?е кÑ?пиÑ?Ñ? в Ñ?пб
Reply Elijahdrimb
4:42 AM on June 24, 2020 
Ñ?олÑ?кÑ?ваген Ñ?Ñ?занÑ? оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й дилеÑ? Ñ?енÑ? моделÑ?нÑ?й Ñ?олÑ?кÑ?ваген Ñ?Ñ?занÑ? оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й дилеÑ? Ñ?енÑ? моделÑ?нÑ?й
Reply LavernSpedo
4:46 AM on June 24, 2020 
ноÑ?Ñ?он диÑ?ки пÑ?оизводиÑ?елÑ? кÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?к кеннамеÑ?ал оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? Ñ?оÑ?Ñ?иÑ?
Reply TommyElede
10:23 AM on June 25, 2020 
инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о гоÑ?оде евпаÑ?оÑ?иÑ? http://plitki.com/nado-znat/vrezka-zamkov-v-metallicheskuiu-dver-
rukami-professionalnogo-mastera.html канал пеÑ?едаÑ?и инÑ?оÑ?маÑ?ии Ñ?Ñ?о
Reply JamesRiz
2:16 AM on June 26, 2020 
инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? по вин кодÑ? авÑ?омобилÑ? http://www.hcceskalipa.cz/bazarek/kosmetika-iz-yaponii инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о недвижимоÑ?Ñ?и онлайн Ñ?оÑ?Ñ?ееÑ?Ñ?Ñ?
Reply Dennischoit
3:23 AM on June 26, 2020 
Ð?нÑ?еÑ?неÑ? казино (онлайн казино) â?? Ñ?Ñ?о Ñ?акие же игоÑ?нÑ?е заведениÑ? http://on-the-go.ru/photos/, какие мÑ? пÑ?ивÑ?кли видеÑ?Ñ? в наÑ?ей повÑ?едневной «оÑ?лайновой» жизни. Ð?онÑ?Ñ?но, Ñ?азлиÑ?ие пÑ?омеж ними Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? и видна, Ñ?колÑ?ко назÑ?ваеÑ?Ñ?Ñ?, невооÑ?Ñ?женнÑ?м глазом. У обÑ?Ñ?ного казино вÑ?е дейÑ?Ñ?вие пÑ?оиÑ?Ñ?одиÑ? в опÑ?еделенном помеÑ?ении, а Ñ? инÑ?еÑ?неÑ? казино завÑ?Ñ?акаÑ?Ñ? Ñ?айÑ?, где Ñ?овеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?авки, пÑ?оизводÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аздаÑ?и и Ñ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? джек-поÑ?Ñ?. СайÑ? инÑ?еÑ?неÑ? казино невозможно Ñ?пÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ? каким-либо дÑ?Ñ?гим, Ñ?ообÑ?азно Ñ?воей Ñ?Ñ?коÑ?Ñ?и и кÑ?аÑ?оÑ?ноÑ?Ñ?и он не Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?паеÑ? лÑ?Ñ?Ñ?им пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?елÑ?м Ñ?Ñ?адиÑ?ионнÑ?Ñ? казино. Ð?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ка в инÑ?еÑ?неÑ? казино пÑ?оизводиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? поÑ?Ñ?едÑ?Ñ?вом ваÑ?его инÑ?еÑ?неÑ?-бÑ?аÑ?зеÑ?а (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera и дÑ?.) и Ñ?пеÑ?иалÑ?ного пÑ?огÑ?аммного обеÑ?пеÑ?ениÑ?, Ñ?каÑ?иваемого даÑ?ом Ñ? Ñ?айÑ?а инÑ?еÑ?неÑ? казино. Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е онлайн казино вÑ?Ñ?Ñ?лаÑ?Ñ? диÑ?ки Ñ? диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ивами Ñ?воиÑ? пÑ?огÑ?амм пÑ?Ñ?мо Ñ?ообÑ?азно ваÑ?емÑ? поÑ?Ñ?овомÑ? адÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?акже беÑ?плаÑ?но. ТÑ?еÑ?каÑ?Ñ? зÑ?елиÑ?е, коÑ?оÑ?Ñ?е не Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?Ñ? пÑ?огÑ?амм.
Reply Jeffreyslags
5:08 AM on June 26, 2020 
иÑ?Ñ?игаÑ?оÑ? длÑ? полоÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?а кÑ?пиÑ?Ñ? в волгогÑ?аде https://www.irrigator.ru/